plastic membership cards
plastic membership cards
Strona główna O firmie Karty plastikowe Gwarancja ceny Inne produkty Pomoc Kontakt Rozwiązania

Terminy i warunki

Akceptacja od termin i warunki

 Jako użytkownik od tej website państwo przyznaje ze każde użycie jako transakcje państwo robi to jest temat na nasze termini i warunki , prosze poczytaj. Te termini i warunki kierowujo twuj akces i użycie od Site. Prsez dostempu Site państwo zgodzi się na terminy i warunki  wytyczne, ograniczenia, albo nasady połoncząnę napisane y specyficzne sekcje i serwis tutaj. Podobno po wytycze, ograniczenia, or rules are hereby incorporated by reference into these terms and conditions.

     E-plasticcard.co.uk rezerwuje prawa zmiany Site i dla tych termin i warunki beż załwarzenia. Ostatnia wersia od tych terminów i warunek via  Website.

 


Copyrighted materiały dla ograniczone użycia

     Ta Site zawiera graficzne, zdięncie, obrazy, układu dokumentów, grafika, tekst, software narzęndzia, i inna and other informacja (o którym mowa tu jako “Content”). Ta Site i cały so własność od E-Printing Limited, i/czy swoje spółki zależne (o które mowa tu jako “E-plasticcard.co.uk”)albo copyrighted własność strony od E-plasticcard.co.uk ma licencje własność. Całe prawy w tej Site i jego Zawartość so rezerwowane światowo. E-plasticcard.co.uk rezerwuje prawo do dodania do, anulować od, czy modifikować kazdo częśći od wartośći bez przed ogłoszenia.

 


Użycia od site

     Uzyskania produkt od E-plasticcard.co.uk nie opowasznia cziebie użyć porcje od wartośći ekstra od ukończony produktjak oni so dostarczane przez E-plasticcard.co.uk. Zgodić śię że jesteś odpowiedzalny ochrona twojego hasła kontrolu dostęmp twojej registrowano konto. Zgodzić śię że jesteś odpowiedzalny od zamówienia czy inne akcje przes twoja konto.

 


Cena

     Nasze reklamowane ceny nie inklusywne VAT dostawa. Ceny śię zmieniają od czasu do czasu, prosze wyzytuj nasza  website  dla zobaczenia ceny i potwierdzić przed zamówienie.Dostawa i płatność

     Turnaround jest mierzona w robotych dni i, startująncy od dnia co grafika i płacenie so konfirmowane, dla klientów kreditu i partnerski członkowie, zaczynają od rachunka grafiki potwierdzenie zamówienia. Turnaround czas co dajemy nie jest gwarantowane  jeżeli my potwierdzamy to stobo z twojym pismo. Zamówienia wielokrotność produkt, turnaround czas bęndzie taki sam jako produk turnaroun czas.

     Przesyłka dostarczana w niekturych część w Szkocji, Wales, Cornwall i Offshore Islands może być temat opużńienie  1-2 robotych dni.

     Nie akceptujemy odpowiedzalność od zgubionych towar w tranzyt jeżeli że zgłoszone w  10 dni od spowiedzano date. My akceptujemy nie odpowiedzalność od dobory, nie-dostawy, nieprawidłowy towary i towary zniśćone na dostawy poza zgłaszane terminy skala czasu. Z wyjontkiem kedy łagodzoncych okolicznośći zapobiegli notyfikacja w cziągłu zgłaszane skala czasu. Łagodzone okolicznośći muszo być obustronna zgoda. Kazda żąndanie musi być napisane (czy fax) w ciągłu 28 dni sprawa straty. Dla zmiany ilość, my pożwalamy do 3% różnicy jako zmiana jest właśćiwa w procesu drukowania i czencia.

 


 


Terminy kreditowe

     Dla nie ustalonych faktury w cziągłu zgoda termin kreditu, E-plasticcard.co.uk rezerwuje prawę do ładunka zainteresowanie w zaległy dług na 2% powyżej  HSBC baza wstawka w czas i administracja opłata  dla poprawa kosztu dług.Zwrot/ Anulowanie zamówienia

     Kaszdę usilowanie bęndzie wykonany dla dostawy poprawna ilość zamówiona. Jednak nie które zmiany so niedłąnczone w procesu drukowania jest rożumione i akceptowane jako godziwy że mnejsze zmiany so niematerialne i my nie mamy odpowiedzalność respekt takowy zmiany. Dla ułomne produkty, z naszo dyskrecjo zastąmpimy, zaprawiamy za darmo, givedamy obniszkę czy zwrot ceny od ułomny produktu. Dla gwarantowano dostawe z czas do dopład, jak produkt nie dojdze na gwarantowany czas, my zwróczimy tylko dopład.

     Jak chcesz anulować zamówienie, My notifikujemy cziebie na etap twojego zamówienia, kalkulować koszt i zwróczić resztę.

 

Ograniczenia na Odpowiedzialność

My nie mamy odpowiedzalność na:
- ułomnych produkt i/czy serwiz gdzie ułomn było wytrwodzone czy przyczynyły przes ciebie czy  Free Issue Materiały i/czy mastrzowie czy wytrwozdone przez ciebe i/czy wynykajonce od rysunka, grafika czy specyfikacja dostarczana przez ciebie.

- dla ciebie jeśli cena produktu i/czy serwizy nie so zapłacone całkowićie w data opłaty.

- Reportasz problem od ułomnych produkt w ciągłu 5 robotych dni od dnia co produkt jest dostany.

- dla ciebie dla ułomnych produkt i/czy serwizy, nie wysłane produkty czy zniszczone czy zgubione w tranzyt jeżeli wypadek jest zgłoszony z nami w ciągłu właściwym czasu, czas limit (5 robotnych dni).

- dla zniszczonych, zgubione, odpowiedzalność, rozczenia, koszt czy wydatky spodowane przez twój nadal użytek ułomnych produkt i/czy serwizy po ułomny zostać widoćnyczy powinien być widoćny dla ciebie.

-   Daj rośąndna okazja dla nas dla rozwiąnzanie każdej speawy co my mamy odpowiedzialność przed państwo ponieść koszt zaradzenie samosobie. 

- If we have included any pozicji w produkt dostarczane co so nieodpowieczalne i/czy my nie inklusywne nie które poyicji produkt w dostarczane co musiely być nie jesteśmy odpowiedzalne od tego opruć sprostowania pmyłka.

My nie mamy odpowiedzalność do ciebie od:
- Wtwórna strata;
- Strata i/czy  zniszczenie do dobra wola;
- Dostępne i/czy inne podobne straty;
- Specjalne zniszczenia i indirect straty; i/czy
- przerwa biznesu, kontrakty, okazje i/czy produkcja.

 

Zmiana grafiki

    Wysłana grafika kiedy zamówiona jest za werzja finał, kazde zmiany potym nie so do przyjęncia jeśli potwierdzamy zmiany dla twój  email, fax czy pismo. Zmiena grafika jest dodatek płaty £10.

 

Site feedback

     Kaszde komentarze, sugestie, propozycje czy inne feedback (sprzężenie wrotne) (collectively “Feedback Informacji”) pod warunkiem do E-plasticcard.co.uk z konekcjo operacji czy zawartość tej Site shall be provided by the submitter and received przes E-plasticcard.co.uk on a nie-konfidencjalna baza. Wszystko jako komentarze, sugestie, i inna infomacja bęndzie ekslusywna od E-plasticcard.co.uk. Przes składania do E-plasticcard.co.uk, zgadasz śie że trasferujeś i przypisywanie, beż kosztu, od twojego całall of your right, title and interest in the information, including all copyrights and other intellectual property rights. You agree that E-plasticcard.co.uk shall be free to use such information on an unrestricted basis.

 


Uskarżanie

My celamy zapewnić wybitny serwis klientów. Czy pażstwo ma reklamacje od naszego serwizu, prosze kontakt naszy Customer Service department.Regulająncych stawa

     Te termini i warunki i każdy kontrakt mięndzy nas muży być regulająncy przes iterpretowana zgoda z Prawo Agielsko i Angielskie Sąndy mamy jurysdyktycja przes każde spory mięndzy nas.
 

© 2004-2012 pl.e-printing.com, prawe rezerwowane.    Terminy i warunki.